Artykuły

Problematyka żydowska w twórczości Czesława Miłosza – rekonesans

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 116-125
Data publikacji online: kwiecień 2013

Recenzje i materiały

Śmierć i miłość w poezji Zofii Zarębianki (Z. Zarębianka, Wiersze dośmiertne, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kraków 2017, ss. 71)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2,
Data publikacji online: 16 listopada 2017

Epifanie Joyce’a 

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 114-120
Data publikacji online: 15 września 2017

Wspomnienia

Wieczne piękno i śmierć (impresje weneckie)

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 222-235
Data publikacji online: październik 2012