Artykuły

Pokora dokumentalisty. Wojciech Jagielski o niepoznawalnej Afryce

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 39-53
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.003.5081

Literackie podróże po Rosji Jacka Hugo-Badera

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 125-137
Data publikacji online: październik 2012

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 1, s. 97-113
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.007.7272

Recenzje

Literatura gorszego Boga? Antologia polskiego reportażu XX wieku

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 3, s. 324–329
Data publikacji online: 22 grudnia 2014