Emilia Kałuzińska

Artykuły

„Co to jest ślub?”. Analiza wypowiedzi dziecięcych z punktu widzenia teorii gatunków i rejestrów oraz językowego obrazu świata

Konteksty Kultury, 2012, Tom 9 , s. 206-217
Data publikacji online: październik 2012