Artykuły

Praktyczne aspekty realizacji ewaluacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 11–22
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.025.0492