CV:

adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą w Zespole Katedr Nauk o Kulturze UJ, pracownik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, współpracownik Muzeum Zamku w Niedzicy (zbiory etnograficzne), członek Kolegium Redakcyjnego „Opuscula Musealia” wydawanego przez Muzeum UJ, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów).

Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Wiatr w żaglach, czyli misja Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 15-23
Data publikacji online: 2006

Zarządzanie dla wartości, czyli o odpowiedzialności menedżerów kultury słów kilka

Zarządzanie w Kulturze, Tom 7, s. 63-69
Data publikacji online: 2006

Muzeum w Koszycach – przyczynek do kulturografii

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 143-150
Data publikacji online: 2007

„Kto ty jesteś?”. Wyimek z Nocy Muzeów Krakowskich AD 2008

Zarządzanie w Kulturze, Tom 9, s. 97-105
Data publikacji online: 2008

Kulturowa Odpowiedzialność Zarządzania

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 3, s. 241–249
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK .14.017.2308

Edukator muzealny – uwagi niepraktykującego zawodowca o przyjemnościach i pożytkach muzealnej zabawy

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 2, s. 117-124
Data publikacji online: 1 września 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.009.0132

Miscellaneaus: sprawozdania, doniesienia, artykuły recenzyjne

Kultura na Euromajdanie

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 4, s. 391–403
Data publikacji online: 18 października 2014
DOI 10.4467/20843976zk.14.028.2319

Sprawozdania i recenzje

„Oswajanie świata”, czyli wystawa jak bajka

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 179-184
Data publikacji online: 19 lutego 2007

Sprawozdanie z XV Zgromadzenia Generalnego ENCATC w Göteborgu

Zarządzanie w Kulturze, Tom 8, s. 191-194
Data publikacji online: 2007