Artykuły

Doświadczenie emigracji w poezji Josifa Brodskiego

Przekładaniec, 2015, Numer 30 - Brodski, s. 57-72
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.004.4442

Motywy biblijne i mitologiczne w pieśniach Aleksandra Galicza

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Różne aspekty humoru w twórczości bardów: Aleksandra Galicza, Jacka Kleyffa, Bułata Okudżawy i Jana Kelusa

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2013, Volume 8, Issue 3, s. 99–117
Data publikacji online: 25 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843933ST.13.007.2007