Artykuły

Die „nackte Seele“ des Dionysos. Zur Nietzsche-Rezeption bei Stanisław Przybyszewski

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2013, Volume 8, Issue 4, s. 159–170
Data publikacji online: 25 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843933ST.13.011.2011