Mateusz Łepkowski

Artykuły

"Sztuka na kółkach” jako przykład innowacyjnych rozwiązań w projektach kulturalno-edukacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 2, s. 103-116
Data publikacji online: 1 września 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.008.0131