Artykuły

Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 134, s. 51-67
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.015.1261