Artykuły

Sortuj według

Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 134, s. 37-50
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.014.1260

Internetization of selling hotel rooms in metropolitan area of Łódź (Poland)

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 3, s. 19-30
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.023.7179