Artykuły

Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 101-120
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.026.1554