Artykuły

Właściwości i pozycja systematyczna gleb rozwiniętych na ryolitach w Górach Kamiennych

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 135, s. 21-40
Data publikacji online: luty 2014
DOI 10.4467/20833113PG.13.021.1549