Damian Zapała

Artykuły

Analysis of usefulness of satellite image processing methods for investigations of cultural heritage resources

Geoinformatica Polonica, 2015, Vol. 14 (2015), s. 7-18
Data publikacji online: grudzień 2015

Centrum Chrzanowa – rewitalizacja operacyjna i jej rezultaty

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 161-183
Data publikacji online: 2010