Artykuły

„Ogrody pamięci” – projekt rewitalizacji dziedzictwa ewangelickiego w Bielsku-Białej

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 73–90
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.006.5046

Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Osiedla Nikiszowiec w Katowicach

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 89 – 103
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.020.4460

Tematyzacja rewitalizowanej przestrzeni

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 4, s. 389–401
Data publikacji online: 14 września 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.026.3783

Krajobraz kulturowy Katowic jako czynnik kształtowania potencjału rozwojowego

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 1 (29), s. 47-62
Data publikacji online: 23 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.005.3435

A family of goodness-of-fit tests for the Cauchy distribution

Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, s. 11-25
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.083.1860

„Event Management – między teorią a praktyką”. Raport z konferencji

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 4, s. 313-319
Data publikacji online: 1 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.022.0145