Artykuły

Konstruowanie problemu społecznego na przykładzie procesu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich Kraków 2022

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 247–264
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.016.8011

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce

Prace Geograficzne, Zeszyt 141, s. 87-104
Data publikacji online: 2 września 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.011.4063

Blokowiska – obszary zdegradowane czy bezpieczne, dostatnie i spokojne miejsca do życia?

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 121-130
Data publikacji online: 2010