Artykuły

Prezentacje

Projekt ADLAB i funkcjonalizm w przekładzie  – w stronę strategii audiodeskrypcyjnych

Przekładaniec, Numer 28, Audiodeskrypcja, s. 11-20
Data publikacji online: 3 września 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.001.1708