Artykuły

Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 8-25
Data publikacji online: 2009

Audiodeskrypcja oczami niewidomych – wywiad z Tomaszem Strzymińskim

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 125-130
Data publikacji online: 2009

Audiodeskryberem być – wywiad z Krzysztofem Szubzdą

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 131-135
Data publikacji online: 2009

Prezentacje

Wstęp

Przekładaniec, Numer 28 - Audiodeskrypcja, s. 9-10
Data publikacji online: 3 września 2014

Audiodeskrypcja autorska

Przekładaniec, Numer 28 - Audiodeskrypcja, s. 48–62
Data publikacji online: 3 września 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.004.1711

Multimedia w edukacji. Potencjał audiodeskrypcji w kierowaniu uwagą wzrokową ucznia

Przekładaniec, Numer 28 - Audiodeskrypcja, s. 80–92
Data publikacji online: 3 września 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.006.1713