Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Artykuły

Polityka fiskalna gminy Bydgoszcz w zakresie podatku od nieruchomości

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 141-155
Data publikacji online: 2010