Artykuły

Modne, acz niebezpieczne bzdury. Guru zarządzania z perspektywy krytycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16, Numer 3, s. 275–291
Data publikacji online: 12 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843976ZK.15.017.3593

Humanistyczne problemy dyskursu zarządzania, edukacji i sfery publicznej w Polsce. Esej recenzencki

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 4, s. 297-308
Data publikacji online: 1 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.020.0143

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 307-319
Data publikacji online: 19 listopada 2018