Katarzyna Karkoszka

Artykuły

„Event Management – między teorią a praktyką”. Raport z konferencji

Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12, Numer 4, s. 313-319
Data publikacji online: 1 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843976ZK.11.022.0145