Ustawa refundacyjna i reforma polityki lekowej w Polsce

Sortuj według

Ocena dostępności ekonomicznej pacjentów do wybranych grup leków  w rocznej perspektywie od wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 35–43
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.004.1614