CV:

– prof. dr hab., em. profesor UJ; były sekretarz naukowy OBP; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów;

Artykuły

Zarządzanie jakością w dziennikarstwie - kłopot, mrzonka czy konieczność?

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 4 , s. 315–321
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.026.1585

Nauki o mediach. Prekursorzy – ojcowie założyciele – medioznawcy i mediolodzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 11-25
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.001.1019

Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 43–55
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.004.8496

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

"Choć burza huczy wokół nas…"

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 87-96
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.012.10537

Z dziejów OBP

Ośrodek Badań Prasoznawczych jak go pamiętam – etos, patos, logos

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 21–28
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.003.6769