Artykuły

Ontologia komunikowania. Próba projektu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 17–31
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.002.3140

Kierunki zmian w analizie zawartości

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 1995

Między wolnością i odpowiedzialnością. Poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 40-50
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.003.1021

Od prasy do mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XIII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Artykuły i rozprawy

Media a nowa epistemé w komunikowaniu. Z doświadczeń Zeszytów Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 106–118
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.009.6775

Recenzje i omówienia

Recenzje:  Prologmena do wszelkiej komunikacji ; Rozszyfrowywanie języka młodych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 839-854
Data publikacji online: 2018