Artykuły

From Donders’ Dilemma to Objective Internal Assessment: How Experimental Developmental Psychology Can Contribute to Moral Education

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 15-24
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.013.7573

Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa

Principia, 2013, Tom 57-58, s. 41-56
Data publikacji online: 4 marca 2014
DOI 10.4467/20843887PI.14.003.1527