Artykuły

Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 59-71
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.005.1023