Artykuły

Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa

Principia, 2013, Tom 57-58, s. 191-213
Data publikacji online: 4 marca 2014
DOI 10.4467/20843887PI.14.010.1534