Artykuły

Journaux et Internet: enjeu economique, enjeu democratique

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 82-89
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.007.1025