Artykuły

„Grey’s Anatomy” – Postrasowy, postfeministyczny dyskurs o szpitalu odciętym od historii i kultury

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 182–196
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.013.5190

O granicach kreacji we współczesnym reportażu i dokumencie telewizyjnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 495–508
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.026.1545

Robot journalism – czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty?

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 177–190
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.012.9107