Artykuły

„Konstantynku, drogi synku…” Niderlandzkie piśmiennictwo dla dzieci i o dzieciach do końca XVII wieku

Wielogłos, 2016, Numer 1 (27), s. 17–39
Data publikacji online: 20 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.16.002.5356

Artykuły i przyczynki

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część pierwsza: uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 359–382
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.022.1579

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część druga: queer theory oraz gay and lesbian studies

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 383–400
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.023.1580

Recenzje i omówienia