Artykuły

Problem przedstawienia wizerunków zwierzęcych w dziełach rzemiosła artystycznego na przykładzie kałamarza ze zbiorów MUJ

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 45-61
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.004.1007

„Porachowanie z Panem Auszpurczaninem”.Specyfikacje kosztów wykonania, argenteriów z fundacji Jana Wawrzyńca Wodzickiego dla kościoła Mariackiego w  Krakowie.

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.008.11001