Artykuły

Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 85-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.028.7209

Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 112-120
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.054.7675

Wodne przestrzenie rekreacyjne

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 16-22
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Housing trends in London – revitalization and ecology

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 1-A (3) 2013 , s. 37-53
Data publikacji online: 25 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.003.1981

Możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych na obszarze Ruczaju w Krakowie

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019, s. 71-81
Data publikacji online: 10 stycznia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.032.11369

Współczesne miasta Zagłębia Ruhry – zielone poprzemysłowe aglomeracje

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 179-185
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.070.9660