Artykuły

Metafizyka i światło

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 11-20
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.002.7592

Temples of Europe and their cultural contexts

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 125-145
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.181.5792

Drawing – the art of portraying space

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 195-201
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.301.4704

In search of the lost sacred

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 1-A (3) 2013 , s. 55-79
Data publikacji online: 25 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.004.1982

Turyn: oblicza miasta. W kierunku smart

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 132-140
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.042.9207

Fifty shades of Las Vegas

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 49–62
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.060.10613