Artykuły

Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 167-177
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.019.7609

Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 178-185
Data publikacji online: 14 lipca 2016

New forms of settlement – a need or a fancy?

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 1-A (1) 2015, s. 109-130
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.005.3750

The influence of the panorama on the identity and appeal of the city

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 1-A (3) 2013 , s. 81-99
Data publikacji online: 25 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.005.1983