Artykuły

Sortuj według

Szkielet znaczeń. Meksykański kult Santa Muerte w perspektywie semiotycznej.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 8 (2/2018), s. 7–33
Data publikacji online: 29 czerwca 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.18.014.10831