Artykuły

Sortuj według

Quaternions – alternative for Euler angles in kinematic analysis of machine mechanisms

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 2-M (7) 2015, s. 19-26
Data publikacji online: 13 stycznia 2016

Parallel computing in kinematic analysis of heavy machinery equipment system

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 29-36
Data publikacji online: 27 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.004.1930