Artykuły

Sortuj według

Prosthesis design driven by electroactive polymers

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 65-72
Data publikacji online: 27 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.009.1935