Artykuły

Computer-aided instruction in teaching biomedical engineering students

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 89-95
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.012.1938