Artykuły

Soccer in the Media, Public Mood and Government Popularity

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 111-129
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.009.1027