Artykuły

Durability of hydraulic clutches filled with electrorheological fluids

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 5-M (15) 2016, s. 87-101
Data publikacji online: 19 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.288.612

Computer-aided design of industrial installations

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 269-276
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.034.1960