Artykuły

Sortuj według

The impact of CUDA technology on the efficiency of blender renderer program

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 317-324
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.040.1966