Artykuły

Biometric watermarking for medical images – example of iris code

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 409-416
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.051.1977