Artykuły

Strategy of maintenance system in industrial company

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 417-424
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.052.1978