Artykuły

Prawo prywatne międzydzielnicowe. Zarys problematyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 277–298
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.017.3994

Kodeks cywilny austriacki (ABGB) a wykonanie zobowiązań pieniężnych w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 267–276
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.016.1610

Uwagi o książce Piotra Zbigniewa Pomianowskiego, Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza ,,Themis Polskiej”, Warszawa 2015, 279 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1,
Data publikacji online: 29 marca 2019