Michał Banaś

Artykuły

eRAMZES – a new web-based tool for reactive moulding simulations

Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013 , s. 317-332
Data publikacji online: 29 marca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.041.1967