Artykuły

Filozofia religii jako droga do sceptycyzmu

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 4, s. 263–273
Data publikacji online: 11 kwietnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.13.020.2093

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości.  Część pierwsza: religijne podstawy wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Obraz wychowania w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodości. Część druga: Cele, metody i efekty wychowania

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019),
Data publikacji online: 2019

Herbert znany i nieznany

Nie-ludzka nieśmiertelność – kilka filozoficznych uwag na temat idei wieczności w poezji Zbigniewa Herberta

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 41-64
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.003.8769