Artykuły

Nonlinear analysis of the Poniczanka creek dynamics

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, s. 161-175
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.058.1835