Tomasz Rajpold

Afiliacja: WTU sp. zo.o.

Artykuły

Preliminary assessment of influence of polder retention below the Czchów reservoir on increasing flood capacity of the Dunajec river

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, s. 211-226
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.062.1839