Artykuły

Magnetic phase diagrams of the R1‑XR’XMn2(Ge, Si)2 system

Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, s. 27-39
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.084.1861