Artykuły

Colorimetric analysis of acrylic paints composition using an integrating sphere

Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, s. 41-50
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.085.1862