Artykuły

Data transfer efficiency in local area ring networks

Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, s. 51-59
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.086.1863